Milli görüs Nedir

Konusu 'Genel Kültür' bölümündedir ve SüKuN tarafından 13 Temmuz 2008 başlatılmıştır.

 1. SüKuN

  SüKuN SüKuNetten gelir

  Milli Görüş demek, bizim milletimizin kendi öz görüşü demektir. Sultan Fatih'in İstanbulu fethederken kalbindeki inanç ne ise,Milli Görüş odur. Bizim milletimiz bin yıl Milli Görüş ile dünyaya hakim oldu. Bugün de bütün dertlerimizin İlacı Milli Görüştedir. İstanbul’u fetheden de, İstiklâl Savaşı’nı kazanan da solcular, liberaller şucular, bucular değil Millî Görüşçtülerdir...
  Saltanat, hilafet bizi yüzyıllarca 3 kıtaya hakim kıldı.
  Kayıp tirlyon olayını açıkladım ama senin mühürlenmiş gözlerin görmyor her halde...
  Ayrıca o yemeği meclis de değil Çırağan da verdi.Bu bir.
  İkincisi Atatürk'ün kovduğu MASONLARA orada sürekli yEmek veriliyor. Git biraz onların peşine düş. Milli Görüşçü lider M. Kemal Atatürk meclisi Cuma günü senin o yobaz dediğim SARIKLI imamların dualarıyla açmış. Esas sen yobazsın yani...
  Esas biz sizin gibi Atarürk düşmanlarıyla mücadele edeceğiz. Atatürk'ün yobaz dediğin hocaefendilerin dualarıyla açtırdığı meclisi sizin gibi MASON işbirlikçilerine bırakmayacağız.
  Hayır hepimiz yerindeydik. Hiç birimiz o gün kaçacak yer aramak derdinde değildik, çünkü bu bizim için bir şerefti!...
  Milli Görüş gençliği her zaman ANADOLU'nun kalbindeydi yine orada!..

  Bu arada Erbakan ne yaptı diyenlere:

  -Türkiye’de ilk kez yerli motoru imal eden...
  –Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üreten..
  –Türkiye’nin uçak sanayiini ayağa kaldırmak için olağanüstü bir mücadele veren ve büyükk adımTürkiye’de ilk kez yerli motoru imal eden...
  KOBİ’lerin oluşumunu sağlayan, Türkiye’yi bir baştan bir başa sanayi siteleri ile donatan...
  –Anadolu sermayesini ayağa kaldıran...
  –Kıbrıs’ı Enosisçilere bırakmayan...
  –Sanayileşmeyi millî dava haline getirip bu uğurda ömrünü vakfeden...
  –Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve kültürel bağımsızlığı için mücadele eden...
  –Milli kültürümüzü kurumlarıyla ayağa kaldıran...
  –Türkiye’nin onurlu duruşunun temsilcisi...
  –IMF’siz ekonomik kalkınmayı başaran...
  –İlk denk bütçeyi yapan...
  –Askerine, siviline, memuruna, işçisine; iktidarında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını veren...
  –Mahalli idareleri ayağa kaldırıp belediyecilikte devrim yapan...
  –Zamsız ve vergisiz kalkınmayı başaran...
  –İçte ve dışta onurlu politikalarıyla Türkiye’yi ayağa kaldıran...
  — Tamamen millî kaynaklardan sağladığı ve her biri 10 milyar $ değerinde toplam 30 milyar $'lık 3 adet kaynak paketi hazırlayıp uygulamaya koyarak, elde edilen gelirleri gerekli hizmetlere tahsis etti.

  — Memur maaşlarını yüzde 130 oranında arttırdı.

  — İşçi ücretlerini yüzde 102 oranında yükseltti.

  — Köylünün ürününe, yüzde 312 artışla 136 trilyon TL. ödeme yaptı. % 50 oranında gübre sübvansiyonu yanında bir yıl önce 366 milyon $olan gübre desteğini 629 milyon $'a çıkardı.

  — Esnafa düşük fâizle sağladığı kredi hacmini 57 trilyon TL'den 80 trilyon TL'ye çıkardı.

  — Bütçeden BAĞ-KUR emeklilerine 866 milyar TL., memur emeklilerine 985 milyar TL. ve işçi emeklilerine de 2.074 milyar TL. destek sağladı.

  — 8036 adet KOBİ'ye ilk defa fon kredi imkânlı teşvik belgesiyle 2.5 trilyon TL. kredi dağıttı.

  — BAĞ-KUR emekli maaşlarında yüzde 300 artış sağladı.

  — Et ithalatına uygulanan % 3'lük fonu % 30'a çıkardı. Daha sonra canlı hayvan ve et ithalatını yasakladı. Benzeri tedbirler alarak krize giren hayvancılığı yeniden canlandırdı.

  — Çayır ve mer'a alanlarının ıslahında 8000 hektar artış sağladı.

  — 7650 hektar olan yem bitkileri alanını 22.000 hektara çıkardı.

  — Enflasyonu % 25'e düşürdü.

  — Eşel-Mobil sisteminin alt yapısını hazırladı ve uygulamaya hazır hale getirdi.

  — Kamu kesimindeki toplu iş sözleşmelerini ilk defa 3 ay içinde ve greve gidilmeksizin çözdü, ücretleri 53 milyon TL'den 107 milyon TL'ye, $ bazında da 655$'dan 993 $'a çıkardı.

  — Tarımsal destekleme payını 38 trilyon TL.den 60 trilyon TL'ye çıkardı. 1997 bütçesi ile, bu desteği 95 trilyon TL. olarak programladı.

  — TMO'nin 48 milyon $ olan hububat alımını 320 milyon $'a çıkardı.

  — FİSKOBİRLİK'in fındık alımında 2 $ fiyat vererek, son 15 yılın en yüksek taban fiyatını uyguladı.

  — Sosyal yardım fonunda toplanan paraların ancak % 11'i yoksullara dağıtılırken, fonda toplanan 60 trilyon TL'nin tamamını, yani % 100'ünü yoksullara dağıttı.

  — 100.000 öğrenciye 1'er milyon TL. burs verilirken 200.000 öğrenciye 4'er milyon TL. burs verdi.

  — Kamu İktisadi Kuruluşları'nın açıkları zarar gösterilerek bütçeden ödenmesi yerine, 'Havuz Sistemi' uygulaması ile KİT'leri kâra geçirdi.

  — İç borçlanmayı önledi.

  — Son elli yılın ilk denk bütçesini kanunlaştırdı.

  — Yüzde 170 olan Hazine borç faizlerini yüzde 80'e indirdi. Repo faizlerini de % 76'dan % 50'ye indirdi.

  — 155 gün olarak tespit edilmiş olan Hazine borçlanma vadelerini 730 güne çıkardı.

  — Döviz rezervinde 1 milyar $ artış sağladı.

  — İç ve dış borç faizlerine giden bütçe imkânlarını yatırıma dönüştüren projeleri yürürlüğe koydu.

  — Acil destekleme programındaki 57 il, 96 ilçe, 52 belde ve 90 köye 3.947.559.000.000.-TL., ayrıca Doğu Anadolu'ya 1 trilyon 13 milyar TL., Güneydoğu Anadolu'ya 1 trilyon 120 milyar 559 milyon TL. destek verdi.

  — Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması için 'İcra Programı' hazırladı.

  — 1991 Körfez krizinden beri kapalı tutulan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını açtı.

  — Kuzey Irak sınır ticaretini harekete geçirerek Güneydoğu halkının ekonomik durumunu iyileştirdi.

  — Terör olaylarını Türkiye'nin gündeminden düşürdü.

  — Doğu ve Güneydoğu'da köylere dönüş projesini başlattı.

  — Çekiç Güç'ün görev süresini sona erdirdi.

  — İnsan haklarını iyileştirme yasa tasarılarını kanunlaştırdı.

  — İnsan Hakları ihlâllerinin takibi için bir Devlet Bakanı'nı bu işle görevlendirdi.

  — Yalnız Batı ülkeleri ile değil, Asya ve Afrika ülkeleri ile de yakın ilişkiler geliştirerek ilk defa Türkiye'nin önderliğinde ve dünya çapında bir kuruluş olan D-8'leri gerçekleştirdi.

  Yukarıda sunulan bu hizmetlerine mukabil 54. Hükümet şunları da YAPMAMIŞTI:

  — Enkaz edebiyatı yapmadı.

  — Zam yapmadı.

  — Yeni vergi koymadı.

  — Karşılıksız para basmadı.

  — IMF'den borç almadı.

  — Demokrasiden taviz vermedi.

  — İnsan hakları ihlâllerine fırsat vermedi.

  — İç ve dış borçlanmaya gitmedi.

  — Rantiyecilere prim vermedi.

  — Rantiyeci medyanın borç erteleme taleplerini kabul etmedi.